Echipa

Universitatea Tehnica din Cluj­Napoca

UTCN – www.utcluj.ro

Este una din universitățile de top din România, cu 1000 de cadre didactice și cercetători și peste 22000 de studenți, cu un storic de peste 90 de ani. Cuprinde 13 facultăți: Automatică și Calculatoare, Electronică și Telecomunicații, Inginerie Electrică, Inginerie Civilă, Arhitectură și Urbanism, Construcții de Mașini, Inginerie Mecanică, Știința și Ingineria Materialelor, Științe, Inginerie, Resurse Minerale și Mediu, Litere și Arte.

Cercetarea este o preocupare de bază a cadrelor Universității, efectuîndu­se în peste 70 de centre și laboratoare de cercetare. Rezultatele practice ale activităţilor de cercetare sunt reflectate de numeroase contracte și proiecte cu finanțare națională și internațională.

În acest proiect este implicat Centrul de Cercetare în Ingineria și Managementul Inovației
(http://resin.utcluj.ro/). Echipa are o experiență semnificativă în proiecte de cercetare în domeniul dezvoltării de sisteme expert pentru inovația de produs și proces.

De ce, cine, ce face: Membrii centrului ResIn au inițiat această propunere pe baza
strategiei lor de cercetare și pe baza experienței acumulate în proiecte de cercetare
similare.

Academia de Studii Economice București (P1)

www.ase.ro

Este o universitate de cercetare avansată și educație. ASE este cea mai prestigioasă instituție de învățământ economic și de administrație publică din România. În ultimii 5 ani în cadrul ASE s­au câștigat 1200 de proiecte de cercetare de nivel național. În aceeași perioadă ASE a participat ca și coordonator sau partener în 16 proiecte internaționale finanțate prin programe ale Uniunii Europene. În acest proiect este implicat Centrul de Cercetare pentru Administrarea Afacerilor (businessadministration.researchcenter.ase.ro). Echipa are experiență semnificativă în activități de cercetare privind:

(a) dezvoltarea de modele de excelență în afaceri, în context multi­cultural

(b) dezvoltarea competitivității IMM­-urilor prin creșterea capacității de inovare

(c) îmbunătățirea performanței afacerii prin implementarea sistemelor integrate de management (calitate­mediu­securitate­responsabilitate socială).De ce, cine, ce face: pe baza experienței lor privind dezvoltarea capacității de inovație a IMM-urilor, P1 coordoneaza pachetul de lucru WP1 – Dezvoltarea sistemului integrat de management a inovației si contribuie deasemenea la activitățile de analiză și diseminare.

SC RoMarketing SRL (P2)

www.romarketing.ro

Este o companie privată cu peste 15 ani de experiență în dezvoltarea resurselor umane pentru afaceri multinaționale, medii sau mici. Domenii principale de activitate: activități de consultanță în afaceri și management, recrutare și plasare de personal, servicii diverse pentru firme, activități pentru organizații de afaceri.

De ce, cine, ce face: datorită experienței în training­uri și cursuri și datorită bazei de date cu potențiali utilizatori, ei coordoneaza WP5 Diseminare și Exploatare. Contribuie deasemenea la activitățile legate de analiză și la formalizarea standardului de management al inovației.

SC Arxia SRL (P3)

www.arxia.com

Este o companie de servicii web și furnizor experimentat de soluții în mediul web, cu focalizare pe inovație conceptuală și tehnică și dezvoltarea de produse web pentru piața globalizată.

Cu focalizare puternică pe tehnologii opensource, Arxia e specializată în implementarea de Content Management Systems nivel enterprise (portaluri mari, cu fluxuri editoriale complexe), implementarea de aplicații web complexe, în special în domeniile Management Fluxuri de lucru Procese, Social Networking, Publishing, implementări de sisteme avansate de indexare și căutare în baze mari de date.

Arxia are experiență relevantă în implementarea de sisteme software distribuite care
încorporează tehnologii avansate, baze de date (relaționale și noSQL) și ontologii XML, unelte de indexare și căutare (Apache Solr, Elasticsearch), folosind metodologii de dezvoltare Agile (Scrum, Kanban), Test Driven Development și Behaviour Driven Development.

Rolul Arxia este de a contribui major la proiectarea și dezvoltarea componentei software a
innDrive, implicându­se în etapele de analiză tehnică și funcțională, dezvoltare și deployment a sistemului.

Arxia e interesată în acumularea și dezvoltarea de cunoaștere specifică legată de managementul procesului de inovație și de îmbunătățirea cunoașterii tehnice în domeniul semantic web, NLP, ontologii bazate pe XML.

Arxia este membru fondator al Cluster­ului Cluj IT (împreună cu UTCN) și singurul membru din România al TYPO3 Association.

De ce, cine, ce face: Arxia e responsabilă de WP3 având în vedere experiența lor în dezvoltare software (în special tehnologii avute în vedere în această propunere de proiect). Aceasta este de asemenea în plan cu strategia lor de dezvoltare.